ZWCAD

ZWCAD aktivizēšanas brīdī paziņo, ka nav interneta savienojuma

Kļūdas paziņojumi

Paziņojums, ka datoram nav pievienots internets

Kļūdas iemesls

Datora aizsardzība “aptur” programmas licences aktivizēšanu, vai arī nav datoram pieejams interneta pieslēgums

Problēmas risinājumi

  1. Pārbaudiet, vai ir datoram pieslēgts internets.
  2. Pārbaudiet vai ievadot aktivizācijas licenci, nav ievadītas atstarpes  licences priekšpusē vai aizmugurē.
  3. Atvienojiet datoru no tīkla vada un uz aktivizēšanas brīdi pieslēdziet internetu izmantojot mobilo internetu.
 
Ja dotais risinājums nepalīdz tad veiciet 

 Manuālo programas aktivizāciju un ģenerēto failu atsūtiet mums uz e-pastu help@bimsoft.lv

Norāde:

ZWCAD licences pārvaldnieks izmanto portus 27000 un 8888, šiem portiem jābūt uz aktivizācijas brīdi vaļā!

Ja augstāk minētie punkti nestrādā, lūdzu sazinieties ar biroju >>>