ZWCAD

Pakāpes funkcijas pieraksts programā ZWCAD

Paraugs x²

Lai izveidotu pakāpes pierakstu ZWCAD programmā, var izmantot vairākus veidus.

Tālāk ir norādīta darbu secība, ja pakāpē ir jāieraksta brīvi izvēlēts skaitlis vai simbols.

Dotā secība darbosies tikai uz MTEXT elementa.

1) Izveidojam MTEXT elementu un ierakstām vajadzīgo tekstu;

2) Pēc simbola, kas norāda pakāpi ievietojam simbolu ^

ZWCAD-pakape

3) Iezīmējam pakāpes simbolu un ^

4) Nospiežam uz Stack funkcijas ikonas;

ZWCAD-pakape-rezultats

Paraugs x2 - apakšraksts, subscript

Lai izveidotu apakšraksta pierakstu ZWCAD programmā, var izmantot vairākus veidus.

Darbu secība, ja apakšrakstā ir jāieraksta brīvi izvēlēts skaitlis vai simbols.

Dotā secība darbosies tikai uz MTEXT elementa.

1) Izveidojam MTEXT elementu un ierakstam vajadzīgo tekstu;

2) Pirms simbola, kas norāda  apakšrakstu ievietojam simbolu ^

3) Iezīmējam apakšraksta simbolu un ^

4) Nospiežam uz Stack funkcijas ikonas;

Apaksraksts-ZWCAD
Apaksraksts-ZWCAD-rezultats