3D elementu projicēšana 2D plaknē

DWG objektus no 3D pārvietošana uz 2D plakni Gadījumos, kad nejauši ir 2D DWG rasējumā iekopējušies objekti ar Z vērtību (jeb 3 plaknē ir vērtība), pirms darba uzsākšanas jānovērš šī kļūda. Lai šo izlabotu sekojiet instrukcijai zemāk:  1) Atveram ZWCAD programm un tikai to DWG failu (vai DXF failu), kurš satur elementus 2) Iekopējam zemāk […]