ZWCAD – MTEXT background mask pārvaldība

ZWCAD – MTEXT, background mask funkcija ZWCAD programā fona krasu elementam MTEXT var pārvaldīt izmantojot izvēlni Property. 1. Aizveriet ZWCAD  2. Izveidojiet MTEXT elementu (MTEXT style var būt parasts, gan arī anotatīvs) 3. Iezīmējiet MTEXT elementu  4. Atveriet īpašību (Property) izvēlni 5. Izvēlamies īpašību Background Mask  6. Nospiežam uz ikonas labajā pusē …  , lai […]