Jumta plaknes platības aprēķins

Jumta plaknes platības aprēķins Video parādīts, kā var iegūt jumta plaknes platību izmantojot jumta plānu PDF formātā. Dotajā pamācībā izmantota funkcija plakne slīpumā. Proti, programmā tiek izmantotas jumta projekcijas plāns un automātiski pielikts slīpums, rezultātā iegūts jumta plaknes platība M2. Papildus iespējams vizuali pārliecināties, vai dotais jumts ģeomteriski ir iespējams, pagriežot 3 dimensijās izveidoto aprēķina […]