ZWCAD

DWG objektus no 3D pārvietošana uz 2D plakni

Gadījumos, kad nejauši ir 2D DWG rasējumā iekopējušies objekti ar Z vērtību (jeb 3 plaknē ir vērtība), pirms darba uzsākšanas jānovērš šī kļūda.

Lai šo izlabotu sekojiet instrukcijai zemāk:

 1) Atveram ZWCAD programm un tikai to DWG failu (vai DXF failu), kurš satur elementus

2) Iekopējam zemāk esošo tekstu ar iekavām komandrindā

(command “MOVE” (ssget “x”) “” “0,0,0” “0,0,1e99”)
(command “MOVE” (ssget “p”) “” “0,0,0” “0,0,-1e99”)

3) Nospiežam taustiņu Enter, lai pabeigtu komandu. 

CommandLine-3D-to-2D