ZWCAD

ZWCAD NET (tīkla licence) apraksts

Apraksts NET, ID licencei

NET licence tiek aktivizēta ar ID simbolu koda atslēgu, kas aktivizē ZWCAD licences programmu. Dotajai atslēgai nav fizisku detaļu. Lietotājs drīkst pārnest šo atslēgu/kodu no datora uz datoru bez ierobežojuma. Lai aktivizētu ZWCAD programmu datorā, nepieciešams ievadīt ciparu kodu (kods ir jāievada tikai vienu reizi). 

Ja pazūd ID koda atslēga, piem., datoram nobrūk cietais disks, tādā gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu info@zwcadsoft.lv ar lūgumu atjaunot licenci. ID koda atjaunošana ir BEZMAKSAS.

ZWCAD NET licences servera programa tiek uzinstalēta uz servera vai datora, kas atrodas birojā lokālajā tīklā un ir “redzams” share pārējiem datoriem.

Lai pieslēgtos pie lokālā ZWAD licences servera ZWCAD programas Lietotājam ir jābūt pieslēgtam pie lokālā datortīkla izmantojot tīkla vadu, vai bezvadu tīklu. 

Interneta pieslēgums NET (tīkla versija) licencei ir vajadzīgs tikai ZWCAD licences aktivizācijas un deaktivizācijas brīdī.

Interneta pieslēgums ZWCAD programmas darbības laikā nav obligāts!

Obligāts ir savienojums ar ZWCAD licences servera programatūru!

ZWCAD licences servera programu var uzlikt uz Lietotāja datora un izmantot gan kā ZWCAD licenču servera programu, vienlaicīgi ar ZWCAD Lietotāju.

ZWCAD Licences servera datoram ir jābūt ielsēgtam, pirms ZWCAD programas palaišanas, lai nodrošinātu ZWCAD Licences servera funkcionālu – iznsiegt ZWCAD Lietotāja licenci.

Skaidrojums:

> ZWCAD licences programa – programatūra, kas dinamsiki izdala vai savāc  ZWCAD licences.

> ZWCAD Lietotāja programmatūra – ZWCAD programma ar kuras palīdzību var strādāt DWG failos.

Piemērs biroja darbībā nr.1 NET licencēm

Birojā ir kopā 4 datori ar ZWCAD programatūru. 

3 lietotāji ZWCAD  programu izmanto lokāli birojā.

1 lietotājam ir jāstrādā gan attālināti (izmantojot remote desktop), gan klātienē.

Risinājums:

3 lietotāji var izmantot gan stand-alone licenci, kas tiek aktivizēta lokāli katrā datorā gan tīkla licenci, kas atrodas ZWCAD licences serverī.  

1 lietotājs var izmantot tikai tīkla licenci. Šajā gadījumā Lietotājs var strādāt uz datora, gan attālināti, gan lokāli.

Strādājot lokāli interneta pieslēgums nav obligāts, pieslēgums lokālajam tīklam, kurā atrodas ZWCAD licecnes serveris ir obligāts.