ZWCAD

ZWCAD - MTEXT, background mask funkcija

ZWCAD programā fona krasu elementam MTEXT var pārvaldīt izmantojot izvēlni Property.

1. Aizveriet ZWCAD 

2. Izveidojiet MTEXT elementu (MTEXT style var būt parasts, gan arī anotatīvs)

3. Iezīmējiet MTEXT elementu 

4. Atveriet īpašību (Property) izvēlni

ZWCAD-Anotative-text

5. Izvēlamies īpašību Background Mask 

6. Nospiežam uz ikonas labajā pusē …  , lai aktivizētu fona krāsu

7. Veicam iestatījumus fona maskai.

ZWCAD-background-Mask