ZWCAD

ZWCAD tīkla license atslēdzas, ja lieto remote desktop

Gadījumos, kad ZWCAD licence tiek lietota izmantojot Remote Desktop, tad ir iespējami pārrāvumi sasaistē ar ZWCAD licenses serveri.

Problēmas iemesls parasti ir 2 gadījumos:

 

1) Nav stabils interneta savienojums starp ZWCAD lietotāja datoru un ZWCAD licences serveri.

Risinājums:

Šo var risināt, ja Lietotājs uzsakot darbu izmanto ZWCAD licences ” aizņemšanās ” funkciju Borrow.

Tas nozīmē uz noteiktu brīdi paņem licenci uz sava datora. Aizņemšanās laiks no 1 dienas līdz 180 dienām.

 

2) FLEXNet serviss pec savienojuma pārrāvuma parslēdz licences serverī citus portus, kas izsniedz Lietotājiem licences  

 Risinājums:

Lai atrisināto šo problēmu ir jāveic ieraksts ZWCAD licences konfigurācijas failā – Licensefile.lic

Licences failu var atrast atverot LMTOOLS -> Config Services -> Browse

Dotajā failā jāveic papildus ieraksti. Ieraksti atzīmēti slīprakstā.

server this_host any 27000

vendor zwflex options=zwflex.opt 4567

use_server

 

Pēc ierakstu veikšanas apstādiniet ZWCAD licences serveri un palaidiet to atkārtoti.

Norāde: ZWCAD programām uz Lietotāja datoriem jābūt aizvērtām.